Woordenboek van de Vlaamse Dialecten: WVD


Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) is het jongste van de drie grote regionale woordenboeken. Met ‘Vlaams’ wordt in de dialectologie een groep dialecten aangeduid die gesproken worden in Frans-Vlaanderen (Frankrijk), West- en Oost-Vlaanderen (België) en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland).

Het WVD is in 1972 door prof. Willem Pée aan de Universiteit Gent opgestart naar het voorbeeld van WBD en WLD. Het woordenboek is niet alfabetisch, maar thematisch van opzet en bestaat uit drie grote delen: I Landbouwwoordenschat, II Vaktaalwoordenschat en III Algemene Woordenschat. Elk deel verschijnt in afleveringen waarvan de begrippen met betrekking tot één samenhangend geheel van de werkelijkheid aan bod komen.

In 1979 verscheen de eerste aflevering over het akkerland en weiland. Totnogtoe zijn van het WVD zesentwintig afleveringen gepubliceerd: twaalf van deel I, zeven van deel II en zeven van deel III. Een volledig overzicht van de afleveringen vindt u onder de rubriek inhoud. Momenteel werken er binnen de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent vijf redacteuren (allen deeltijds, in totaal 2,7 voltijds equivalent) aan dit project. Met de toekenning van nieuwe subsidies wordt prioriteit gegeven aan het afronden van de enquête, het afwerken van de publicaties i.v.m. de Landbouwwoordenschat en het invoeren van de gegevens van de Algemene Woordenschat.

Het WVD wordt gesubsidieerd door de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland, door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, door de Administratie voor Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap, door de Nederlandse Taalunie en door de Universiteit Gent. De publicaties worden mee mogelijk gemaakt door de steun van het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, de Universitaire Stichting van België en het Franqui-Fonds.

Redactieadres:
Vakgroep Nederlandse Taalkunde / WVD
Blandijnberg 2
9000 Gent
tel: +32 (0)9/ 264 40 79

Algemeen Inhoud  Methode  Gebied  Voorbeeldlemma  Woordkaart